Publisert: 7. mai 2017, kl. 16:22

Paal Bentsen driver øre-, nese- og halsklinikken i Narvik videre – på grunn av sin egenproduserte neseolje.

– Egentlig hadde jeg tenkt å pensjonere meg fra i sommer sier han og bekrefter tidligere opplysninger.

Han sluttet i overlegestillingen på sykehuset da han ble 67. Nå har han en avtale om en halv stilling med Helse Nord, i tillegg til at han driver egen privat praksis i lokalene til Torvet legesenter.

To spesialister

Men så begynte han å selge neseoljen han selv har utviklet, og han har derfor bestemt seg for å drive videre ett år til slik at han kan være til stede for å svare på henvendelser som han får om den.

Og for å fortsette arbeidet med et produkt for barn.

Det betyr at Narvik kommer til å ha to øre-, nese- og halsspesialister i tiden fremover.

For nylig ble overlege Jian Ström tilsatt i en 70-prosentstilling på sykehuset.

-Brua viktig

Bentsen sier at han har håp om at han i samarbeid med Helse Nord kan lyse ut klinikken for salg når han selv setter strek. Han røper at han har lansert et forslag for det regionale foretaket både om sykehuset og den private klinikken der han selv tar imot over 100 pasienter i uka.

– Og når Hålogalandsbrua åpner, vil omlandet til Narvik bli betydelig større og da må vi forvente et økt trykk, sier han.

Bentsen er derfor ikke i tvil om at det er behov for både for spesialist på sykehuset og videre drift av klinikken. De kan komplettere den – ifølge Bentsen – særdeles effektive høresentralen på sykehuset.

– Den er viktig å ta vare på, mener han bestemt.

Ny strek

– Der ble det gjennomført 2.000 konsultasjoner i 2015. Og sentralen har to ansatte.

– Til sammenligning:

– Ved UNN Harstad ble det gjennomført 1.400 konsultasjoner. Med fire ansatte, understreker han.

Om sin egen situasjon sier Paal Bentsen:

– Selv om jeg må strekke litt på min sorti, kommer jeg til å sette endelig strek neste sommer.

– Gitt at det er noen dugende personer som ønsker å overta.