Nesen har tre hovedfunksjoner :

1. Vi puster gjennom nesen og på veien fuktes og varmes luften som skal til lungene.

2. Vi lukter alle små duftemner som  f.eks.blomster og parfyme, god mat og vin som tiltrekker og gleder oss, men også dufter som alarmerer oss om fare og ubehag.

3. Nesen filtrerer små partikler som støv, bakterier, soppsporer og virus.

Dersom disse funksjoner forstyrres eller ødelegges vil DR.BENTSENS NESEOLJE være et godt og naturlig hjeplemiddel.

               overlege Dr.Bentsen